0546-232024

Hypotheek ABC

Alle vaktermen die met een hypotheek te maken hebben voor u uitgelegd.

Hypotheek Bibliotheek

Onderstaand vindt u een begrippenlijst op alfabet ,waarbij stil wordt gestaan bij alle termen waar u bij het aanvragen van een hypotheek mee te maken krijgt.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Waarborgsom

Bij een ondertekening van de koopakte verlangt de verkoper een waarborgsom. Veelal 10% van de koopsom. De verkoper heeft dan meer zekerheid dat u de woning dan ook gaat afnemen. Bij een bankgarantie staat een bank garant voor de waarborgsom.

Waardepeildatum

De gemeente stelt jaarlijks de woz waarde vast. Op dit moment is altijd de peildatum 1 januari van het vorige jaar.

Werkgeversverklaring

Een verklaring waarin een werkgever aangeeft hoe hoog het bruto salaris is. Op basis van dit inkomen wordt de hypotheek aangevraagd.

Woonquote

De woonquote bepaalt wat u maximaal mag besteden aan een hypotheek.

WOZ-waarde

De waarde die de gemeente geeft aan uw woning. Op basis van deze waarde worden de belastingheffingen vastgesteld.

0546-232024